Bluetooth

BLUETOOTH og tilhørende Bluetooth-logo er registrerte varemerker og tilhører Bluetooth SIG Inc. Ingen krav gjøres overfor varemerkene og alle referanser brukes kun for å indikere kompatibiliteten mellom komponenter i SACKits produkter og teknologien eid av Bluetooth SIG Inc.