SPOOR Lær

SPOOR Collection er kvalitetsskinn fra Scan-Hide, Danmarks siste garveri. Skinnet er 100 % sporbart fra ku til ferdig produkt. Det betyr at læret som brukes i produktet du kjøper, kan spores gjennom hele prosessen fra gården til fabrikken og frem til spisestolen din.

SPOOR sørger for full åpenhet ved kun å kjøpe råskinn direkte fra slakterier som kjøper kveget direkte fra bøndene som avler opp dyrene. Derfor kan du være sikker på hvor skinnet kommer fra.

I tillegg garanterer SPOOR at skinnet kommer fra nordeuropeiske råhuder, ettersom de kun kjøper fra Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Nederland. Dermed er du også garantert at storfeet har levd under noen av de høyeste dyrevelferdsstandardene i verden.

Hvordan fungerer SPOORs sporbarhet?

Når SPOOR mottar sporbare huder fra slakteriene på garveriet i Vester Skerninge i Danmark, merker de hvert skinn med en referanse til dyrets unike øremerke. Dette sikrer full sporbarhet av hvert enkelt skinn tilbake til dyret og gården. Teknologien gjør det mulig å sikre sporbarheten helt til det ferdige skinnet er trukket på stolene våre.

Fokus på bærekraft

Med økende krav til bærekraft fra kunder som vil vite hva de kjøper, gjør SPOOR det mulig å ta et bevisst og informert valg.

Alle råhuder fra SPOOR er biprodukter fra næringsmiddelindustrien. Det betyr at ingen dyr slaktes for skinnets skyld. Råhuder som brukes til SPOOR-lær, ville vært avfall fra kjøtt- og meieriproduksjon, men har i stedet blitt omdannet til lær av høyeste kvalitet.

Når du velger et produkt med sporbart lær, kan du også være trygg på at læret er produsert på en ansvarlig og transparent måte, og at hele prosessen er godt dokumentert.

Dyrevelferd sikrer god kvalitet

Skinnkvalitet avhenger av god dyrevelferd og godt håndverk.

Skinnets reise starter på gården. Her er respekten for dyr og natur avgjørende for at SPOOR skal kunne produsere lær av høyeste kvalitet, slik at du får et vakkert møbel som holder seg vakkert i mange år. Deretter er kvaliteten på håndverket på slakteriet og garveriene avgjørende for den høye kvaliteten.

Alle SPOORs leverandører oppfyller derfor både EU-kravene og de globalt anerkjente Five Freedoms (definert av Farm Animal Welfare Council). At kveget har levd et godt liv - med riktig fôr og stell, tilstrekkelig plass, komfortable fasiliteter og ingen bruk av piggtråd - gjenspeiles i huden.

Produkter med SPOOR læder